Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijoje mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, 89-4735). Paslaugą teikia CNC catering UAB( kartu su jungtinės veiklos partneriu Bruneros, VšĮ). Direktorė – R. Vinčaitė.   Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje. Patiekalai patiekiami pagal valgiaraštį, valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams.

Ikimokyklinio ugdymo grupės maitinimo valgiaraščiaiMaitinimo valgiaraščiaiMaitinimo dienos normos ir užmokestis už vaikų išlaikymą (ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos)

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo pakeitimas (2023-03-23 Nr. T-93)