Gimnazijos vizija


Demokratiška, atvira, skatinanti kūrybiškumą, puoselėjanti mokyklos tradicijas gimnazija.

Gimnazijos misija


Gimnazija, ugdanti sąmoningą Lietuvos pilietį, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformalaus muzikinio ugdymo programas įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams ir mokiniams.

Gimnazijos filosofija


Pats augdamas augink kitą.

Gimnazijos vertybės


Atsakomybė, Pilietiškumas, Bendradarbiavimas, Pagarba.