Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, profesijų patarėjai, tėvai.

Karjeros ugdymo koordinatorė: Violeta Kučinskienė. Interesantai priimami ir konsultuojami gimnazijos skaitykloje (113 kabinetas). Papildomai dėl konsultacijų būtina susitarti iš anksto. Kilus klausimams galite kreiptis elektroniniu paštu: [email protected]

 • Darbo laikas

Antradienis – 12.00 – 12.45, 13.55 – 14.40


2020-2021 METŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

 • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
 • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo.

Pagrindiniai dokumentai

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
• Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis
• Ugdymo karjerai programa

Visi šie dokumentai yra patalpinti ir mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.

Ugdymo karjerai darbo grupė teikia šias paslaugas:

Mokiniams:

 • Padeda išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus gimnazijos I – IV klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
 • Individualiai konsultuoja įvairiais karjeros klausimais (iš anksto susitarus).

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Dalykų mokytojams, klasių kuratoriams:

 • Pageidaujant siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Pageidaujant organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą,profesinį veiklinimą.

Savarankiškai karjeros ugdymo informaciją galima rasti mokyklos skaitykloje ir internetiniuose puslapiuose.