2023 m.


III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m.


IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
IV grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m.
IV piniginių srautų ataskaita
IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas ir pagrindinės aiškinamojo rašto lentelės

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2021 m.


IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
IV grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m.
IV piniginių srautų ataskaita
IV finansinių ataskaitų aiškinamas raštas
IV pagrindinės aiškinamojo rašto lentelės

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2020 m.


2020 m. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas ir pagrindinės aiškinamojo rašto lentelės
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita

III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m.


IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas ir pagrindinės aiškinamojo rašto lentelės
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
IV pinigų srautų ataskaita
IV grynojo turto pokyčių ataskaita

III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m.


IV ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita
IV ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai 2018 m.
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2018 m.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Pagrindinės veiklos pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
2018 m. informacija pagal veiklos segmentus

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2017 m.


IV ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita

III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį