2024 m.


I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
I ketvirčio mokėtinų sumų

2023 m.


IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
IV ketvirčio mokėtinų sumų
IV biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
III ketvirčio mokėtinų sumų

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
II ketvirčio mokėtinų sumų
II biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
I ketvirčio mokėtinų sumų

2022 m.


IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
IV biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius
IV ketvirčio mokėtinų sumų

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
III ketvirčio mokėtinų sumų

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
II biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius
II ketvirčio mokėtinų sumų

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
I ketvirčio mokėtinų sumų

2021 m.


IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
IV ketvirčio mokėtinų sumų
IV biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
II ketvirčio mokėtinų sumų
II biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
I ketvirčio mokėtinų sumų

2020 m.


IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
IV biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius
IV ketvirčio mokėtinų sumų

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
II biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

2019 m.


IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas
IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
IV ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų
IV biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

III ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas
III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų
II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)
II biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų

2018 m.


IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
IV ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų

III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkimo pateikimas
III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)
III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų

II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų
II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)

I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų

2017 m.


IV ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
IV ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų
IV ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)

III ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų
III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)

II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuot

I ketvirčio asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos knyga už I ketvirtį
I ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų
I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)
I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti