Muzikos skyriuje vykdomos programos


Pradinio muzikinio formalųjį švietimas papildančio ugdymo


Chorinio dainavimo, solinio dainavimo, fortepijono instrumento, smuiko instrumento, gitaros instrumento, pučiamųjų (išilginės fleitos) instrumentų programos.

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo


Chorinio dainavimo, solinio dainavimo, fortepijono instrumento, smuiko instrumento, gitaros instrumento, pučiamųjų (išilginės fleitos) instrumentų programos.

Neformaliojo vaikų švietimo programos


1. Ankstyvojo muzikinio ugdymo;

2. Mėgėjų meninio ugdymo – gitaros, fortepijono, smuiko instrumento, išilginės fleitos programos

3. Išplėstinio meninio ugdymo – solinio dainavimo programa;

4. Vaikų meninės saviraiškos ugdymo: gitaros instrumento studija, chorinio dainavimo studija.


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MUZIKOS SKYRIŲ TVARKOS APRAŠAS

Muzikos skyriaus ugdymo planas 2023-2024 m.m.