Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos  duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams – Asta Vaičiulienė
Tel. nr. 8 67604306;
El. paštas: [email protected]

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Gimnazijos darbuotojų, mokinių asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos tvarkos aprašas
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės