Logopedas (FUNKCIJOS)


  • Išsiaiškina kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
  • Numato kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus;
  • Dirba individualiai ir grupėmis;
  • Pataria ir konsultuoja tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų.

LOGOPEDO DARBO GRAFIKAS 2021-2022 M.M.