TEISĖS AKTAI,

reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

ĮSTATYMAI


ŠVIETIMO SISTEMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS


BENDRIEJI PLANAI

2011-2013 metų bendrasis pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2011-06-07 įsakymas Nr.V-1017

UGDYMOPROGRAMOS. VERTINIMAS


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS


SPECIALUSIS UGDYMAS


MOKYTOJŲ KOMPETENCIJA


MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2011-07-19 Nr.V-1315

KITI DOKUMENTAI