INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)

[/trow]
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2023 m. II ketvirčio Eur. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2022 m. Eur.
1 Direktorė 1 * *
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 * *
3 Skyriaus vedėja 0,25 * *
4 Mokytojas 1,51 1624,00 1459,00
5 Vyr. mokytojas  10,82 1756,00 1567,00
6 Mokytojas metodininkas  11,79 1882,00 1680,00
7 Mokytojo padėjėja 2,5 986,00 905,00
8 Psichologo asistentė 1 * *
9 Logopedas 1 * *
10 Specialusis pedagogas 0,5 * *
11 Socialinis pedagogas 1 * *
12 Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas 0,64 * *
13 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 2,31 1670,00 1567,00
14 Pailgintos grupės auklėtoja 0,5  * *
15 IUG mokytojo padėjėja 1 1023,00 905,00
16 Vyr. bibliotekininkė 1 * *
17 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 1 * *
18 Raštinės administratorė 1 * *
19 Informacinių technologijų specialistas 0,5 * *
20 Vairuotojas 3 1133,00 977,00
21 Rūbininkas 1 * *
22 Kiemsargis 1,1 * *
23 Valytojas 4,9 840,00 730,00
24 Darbininkas 1 * *