INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)


Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m. IV ketvirčio Eur. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020 m. III ketvirčio Eur.
1 Direktorė 1 * *
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 * *
3 Skyriaus vedėjai 1 * *
4 Mokytojas 3 735,00 783,00
5 Vyr. mokytojas  10 903,00 965,00
6 Mokytojas metodininkas  11 1208,00 1296,00
7 Mokytojo padėjėja 1 * *
8 Psichologo asistentė 1 * *
9 Logopedas, specialusis pedagogas 1 * *
10 Socialinis pedagogas 1 * *
11 Priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogas 1 * *
12 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja 3 678,00 977,25
13 Pailgintos grupės auklėtojas   * *
14 IUG padėjėja 1 * *
15 Vyr. bibliotekininkė 1 * *
16 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 1 * *
17 Raštinės administratorė 1 * *
18 Informacinių technologijų specialistas 1 * *
19 Vairuotojas 3 751,00 818,00
20 Rūbininkas 1 * *
21 Kiemsargis 1 * *
22 Valytojas 5 577,00 631,00
23 Darbininkas 1 * *