VIDUTINis PRISKAIČIUOTas DARBO UŽMOKESTis (Neatskaičius mokesčių)


Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. (2009 m. Gruodžio 16 d. Nr. 1721 redakcija)

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis 1 etato mėnesio darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtį Eur Etatų skaičius 2018 m. II ketvirtis Vidutinis 1 etato mėnesio darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtį Eur.
1 Direktorė 1096.20 1.00 1,245.50
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1070.10 1.00 1,086.50
3 Skyriaus vedėjai 809.12 0.25 821.50
4 Mokytojas (stažas iki 10 metų) 414.99 435.58
5 Mokytojas (stažas virš 15 metų) 421.52 451.83
6 Vyr. mokytojas (stažas iki 10 metų) 451.53 458.45
7 Vyr. mokytojas (stažas nuo 10 iki 15 metų) 456.75 463.75
8 Vyr. mokytojas (stažas virš 15 metų) 473.72 480.98
9 Mokytojas metodininkas (stažas nuo 10 iki 15 metų) 491.99 499.53
10 Mokytojas metodininkas (stažas virš 15 metų) 507.65 515.43
11 Mokytojo padėjėja 430.65 1.00 447.85
12 Psichologo asistentė 549.41 1.00 585.65
13 Logopedas 604.22 0.50 643.95
14 Specialusis pedagogas 604.22 0.50 643.95
15 Socialinis pedagogas 736.02 1.00 821.50
16 Priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogas 652.50 0.61 662.50
17 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja 587.25 0.61 596.26
18 Pailgintos grupės auklėtojas 652.50 0.50 662.50
19 Auklėtojo padėjėjas 395.42 0.50 424.00
20 Vyr. bibliotekininkė 549.41 1.00 557.83
21 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 626.50 1.00 652.50
22 Vyr. buhalterė 769.95 1.00 821.50
23 Raštinės vedėjas 554.63 1.00 563.13
24 Informacinių technologijų specialistas 417.60 1.00 530.00
25 Vairuotojas 417.00 2.00 516.75
26 Budėtojas 380.00 1.00 400.00
27 Rūbininkas 380.00 1.00 400.00
28 Kiemsargis 380.00 1.00 400.00
29 Valytojas 380.00 5.20 400.00
30 Darbininkas 380.00 2.00 400.00