INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)

[/trow]
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2024 m. I ketvirčio Eur. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2023 m. Eur.
1 Direktorė 1 * *
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 * *
3 Skyriaus vedėja 0,25 * *
4 Mokytojas 1,99 1802,00 1639,00
5 Vyr. mokytojas  10,59 1931,00 1756,00
6 Mokytojas metodininkas  13,46 2070,00 1882,00
7 Mokytojo padėjėja 2,5 1130,00 1078,00
8 Psichologo asistentė 1 * *
9 Logopedas 1 * *
10 Specialusis pedagogas 0,5 * *
11 Socialinis pedagogas 1 * *
12 Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas 0,86 * *
13 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 2,66 1931,00 1756,00
14 Pailgintos grupės auklėtoja 0,5  * *
15 IUG mokytojo padejėja 1,0  1113,00 1038,00
16 Vyr. bibliotekininkė 1 * *
17 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 1 * *
18 Raštinės administratorė 1 * *
19 Informacinių technologijų specialistas 0,5 * *
20 Vairuotojas 3 1281,00 1181,00
21 Budėtoja 1 * *
22 Kiemsargis 1,1 * *
23 Valytojas 4,9 924,00 860,00
24 Darbininkas 1 * *
25 STEAM koordinatorius 0,5 * *
26 KU (kultūrinio ugdymo) koordinatorius 0,25 * *
27 TŪM mokytojo padėjėja 1 * *