INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)


[/trow]
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirčio Eur. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m. Eur.
1 Direktorė 1 * *
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 * *
3 Skyriaus vedėjai 0,25 * *
4 Mokytojas 3,43 1329,00 735,00
5 Vyr. mokytojas  9,31 1416,00 903,00
6 Mokytojas metodininkas  9,90 1508,00 1208,00
7 Mokytojo padėjėja 2,0 739,00 485,00
8 Psichologo asistentė 1 * *
9 Logopedas 1 * *
10 Specialusis pedagogas 0,5 * *
11 Socialinis pedagogas 1 * *
12 Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas 0,61 * *
13 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 2,25 1216,00 678,00
14 Pailgintos grupės auklėtoja 0,5  * *
15 IUG mokytojo padėjėja 1,5 722,00 474,00
16 Mokytojo padėjėja 2,0 739,00 485,00
17 Vyr. bibliotekininkė 1 * *
18 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 1 * *
19 Raštinės administratorė 1 * *
20 Informacinių technologijų specialistas 0,5 * *
21 Vairuotojas 3 822,00 751,00
22 Rūbininkas 1 * *
23 Kiemsargis 0,8 * *
24 Valytojas 5,2 607,00 577,00
25 Darbininkas 1 * *