INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)

[/trow]
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2021 m. II ketvirčio Eur. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020 m. Eur.
1 Direktorė 1 * *
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 * *
3 Skyriaus vedėjai 0,25 * *
4 Mokytojas 3,43 1360,00 1248,00
5 Vyr. mokytojas  9,31 1428,00 1356,00
6 Mokytojas metodininkas  9,90 1521,00 1418,00
7 Mokytojo padėjėja 3,0 760,00 709,00
8 Psichologo asistentė 1 * *
9 Logopedas 1 * *
10 Specialusis pedagogas 0,5 * *
11 Socialinis pedagogas 1 * *
12 Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas 0,61 * *
13 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 2,25 1343,00 1116,00
14 Pailgintos grupės auklėtoja 0,5  * *
15 IUG mokytojo padėjėja 1,5 797,00 702,00
16 Mokytojo padėjėja 3,0 760,00 709,00
17 Vyr. bibliotekininkė 1 * *
18 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 1 * *
19 Raštinės administratorė 1 * *
20 Informacinių technologijų specialistas 0,5 * *
21 Vairuotojas 3 910,00 820,00
22 Rūbininkas 1 * *
23 Kiemsargis 0,8 * *
24 Valytojas 5,2 642,00 607,00
25 Darbininkas 1 * *