INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)

[/trow]
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirčio Eur. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2021 m. Eur.
1 Direktorė 1 * *
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 * *
3 Skyriaus vedėja 0,3 * *
4 Mokytojas 1,41 1462,00 1342,00
5 Vyr. mokytojas  11,49 1567,00 1433,00
6 Mokytojas metodininkas  10,75 1680,00 1521,00
7 Mokytojo padėjėja 2,5 905,00 804,00
8 Psichologo asistentė 1 * *
9 Logopedas 1 * *
10 Specialusis pedagogas 0,5 * *
11 Socialinis pedagogas 1 * *
12 Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas 0,64 * *
13 Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 2,31 1490,00 1529,00
14 Pailgintos grupės auklėtoja 0,5  * *
15 IUG mokytojo padėjėja 1 905,00 755,00
16 Vyr. bibliotekininkė 1 * *
17 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 1 * *
18 Raštinės administratorė 1 * *
19 Informacinių technologijų specialistas 0,5 * *
20 Vairuotojas 3 1026,00 910,00
21 Rūbininkas 1 * *
22 Kiemsargis 1,1 * *
23 Valytojas 4,9 730,00 642,00
24 Darbininkas 1 * *