2020 M.

Reikalingas vokiečių kalbos mokytojas (-a) ( ~ 0,4 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija– vokiečių kalbos mokytojas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.
Pretendentas iki 2020 m. rugsėjo 2 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).
Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 arba el. paštu: [email protected]
Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2020 m. rugsėjo 3 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8(427)55242

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingas geografijos mokytojas (-a) (~ 0,6 etato)


Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – geografijos mokytojas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.
Pretendentas iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.14 val. val. pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Rekomendacijas iš buvusių darbdavių (nebūtina).

Dokumentus galima pateikti gimnazijos raštinėje Mokyklos 1, 86386 Šaukėnai, Kelmės r. darbo dienomis nuo 8:00 iki 14:00 arba el. paštu: [email protected]
Su atrinktais pretendentais pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2020 m. rugpjūčio 25 d. 206 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 55242.
Informacija apie atranką paskelbta 2020-08-03.

PRETENDENTŲ ATRANKOS SĄLYGOS LAISVAI MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO VIETAI UŽIMTI


Darbo krūvis: Ikimokyklinės ugdymo grupės mokytojo padėjėjas – 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.
Reikalavimai: lkimokyklinės ugdymo grupės mokytojo padėjėjo (pareigybės lygis – C) pareigoms užimti ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
Darbo pobūdis: darbas ikimokyklinio ugdymo grupėje su vaikais nuo 3 m. iki 6 m. Sanitarinė-higieninė grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, vaikų maitinimas, pagalba grupės mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą.
Preliminari darbo pradžia – 2020 m. sausio 10 d.
Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 9 d., 12.00 val. adresu – Mokyklos g. 1, Šaukėnai, Kelmės raj., 206 kabinete arba el. paštu: [email protected]
Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusios darbovietės rekomendaciją (nebūtinai).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Atranka vyks 2020 m. sausio 9 d. 14 val. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje, direktoriaus kabinete Nr. 207.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kontaktai pasiteirauti: tel. Nr. 8 427 55242.

PRETENDENTŲ ATRANKOS SĄLYGOS LAISVAI VALYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI


Darbo krūvis: Valytojas – 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, pareigbės lygis D, atlyginimas MMA.
Reikalavimai: priskirtų patalpų kruopštus valymas ir tvarkymas, pavyzdingos švaros ir tvarkos palaikymas. Atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, motyvacija darbui.
Preliminari darbo pradžia – 2020 m. sausio 10 d.
Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 9 d., 12.00 val. adresu – Mokyklos g.1, Šaukėnai, Kelmės raj., 206 kabinete arba el. paštu: [email protected]
Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusios darbovietės rekomendaciją (nebūtinai).
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Atranka vyks 2020 m. sausio 9 d. 14 val. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje, direktoriaus kabinete Nr. 207.
Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Kontaktai pasiteirauti: tel. Nr. 8 427 55242