Vladas Pūtvis – Putvinskis (1873 m. spalio 6 d. Rygoje – 1929 m. kovo 5 d. Kaune, palaidotas Kelmėje) – dvarininkas, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje.

Mokėsi  Šiaulių gimnazijoje, Mintaujos realinėje mokyklje, Halės universitete. Augęs lenkiškoje aplinkoje, namuose kalbėjo lenkiškai, bet apie 1900 m. apsisprendęs būti lietuviu, kartu su žmona ėmė mokytis lietuvių kalbos. 1899 m. Šilo Pavėžupyje įkūrė pirmąją slaptą pradinę mokyklą, carinio spaudos draudimo metais įsteigė didžiausią lietuviškos spaudos gabenimo, paskirstymo ir persiuntimo centrą Žemaitijoje.

1919 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Lietuvos Šaulių sąjungą, parengė jos įstatus ir programą, 1919 –1922 m. buvo Sąjungos pirmininkas. Už nuopelnus atkuriant bei įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę 1928 m. apdovanotas LDK Gedimino II laipsnio ordinu.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007-05-24 sprendimu Nr. T-210 mūsų mokyklai suteiktas Vlado Pūtvio-Putvinskio vardas. Dabar ji vadinasi Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija.

Vladas Pūtvis – Putvinskis