Valdymo struktūra
Gimnazijos valdymo struktūra ir pareigybės


Direktorė:
Rima Andrulienė
Telefonas – 8 427 55418
El. paštas [email protected]

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:
Jūratė Gotautienė
Telefonas – 8 427 55242
El. paštas [email protected]

Pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams:
Asta Vaičiulienė
Telefonas – 8 427 55242
El. paštas [email protected]

Raštinės administratorė:
Irena Budrienė
Telefonas – 8 427 55242
El. paštas [email protected]


Turite klausimų, rašykite