Gimnazijos pedagogai


Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pedagogų kvalifikacija
1 Rima Andrulienė Direktorė Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, III vadybos
2 Jūratė Gotautienė Direktoriaus pav. ugdymui Pradinių klasių mokytoja metodininkė
3 Vilija Abrutienė Mokytoja Kūno kultūros vyresn. mokytoja
4 Jurgita Alasauskienė Soc. pedagogė Vyresn. socialinė pedagogė
5 Diana Astrauskienė Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
6 Lina Brajinskienė Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
7 Aistė Čepulienė Mokytoja Mokytoja
8 Rainolda Drungėlienė Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
9 Vitalija Riškuvienė Mokytoja Muzikos vyresn. mokytoja
10 Oresta Petrulaitienė Mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė
11 Antanas Gricius Mokytojas Kūno kultūros vyresn. mokytojas
12 Kristina Gotautienė Mokytoja Kūno kultūros vyresn. mokytoja
13 Jūratė Kačinskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Pradinių klasių vyresn. mokytoja
14 Živilė Šiaudvytienė Mokytoja Vokiečių kalbos vyr. mokytoja
15 Aidas Kalinčikas Mokytojas Muzikos mokytojas metodininkas
16 Violeta Kučinskienė IUG vyr. mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
17 Vytautas Mažulis Mokytojas Technologijų vyresn. mokytojas
18 Rasa Nausėdienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
19 Edita Krištupaitė Mokytoja Anglų kalbos metodininkė
20 Estera Matulevičienė Mokytoja Geografijos mokytoja metodininkė
21 Ligyta Pluščiauskienė Mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė
22 Snieguolė Gotautienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
23 Ilona Ramanauskienė Mokytoja Lietuvių k. mokytoja, rusų k. vyresn. mokytoja
24 Arūnas Romanovas Mokytojas IT vyresn. mokytojas
25 Ingrida Ručinskienė Mokytoja Mokytoja
26 Virginija Valančauskienė Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresn. mokytoja
27 Lina Kasparienė Ikimokyklinės grupės mokytoja Mokytoja
28 Irena Vitauskienė Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
29 Vanda Žutautienė Mokytoja Matematikos vyresn. mokytoja
30 Vaiva Bukavičienė Psichologo asistentė Pedagogė
31 Loreta Račkauskienė Mokytoja Tikybos mokytoja metodininkė
32 Regina Damanskienė Mokytoja Matematikos vyresn. mokytoja
33 Paulina Danilaitytė Mokytoja Anglų kalbos mokytoja
34 Rasma Turauskienė Mokytoja Fizikos mokytoja
35 Eglė Miklušė Spec. pedagogė – logopedė Spec. pedagogė – logopedė
36 ​​Simona Budrienė   Ikimokyklinės grupės mokytoja  Mokytoja