Gimnazijos pedagogai


Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacija
1 Rima Andrulienė Gimnazijos direktorė Trečioji vadybos, vyresn. lietuvių klb. mokytoja
2 Jūratė Gotautienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokytoja metodininkė
3 Vilija Abrutienė Mokytoja Fizinio ugdymo vyresn. mokytoja
4 Jurgita Alasauskienė Socialinė pedagogė, mokytoja Vyresn. socialinė pedagogė, etikos vyresn. mokytoja
5 Diana Astrauskienė Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
6 Lina Brajinskienė Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
7 Simona Budrienė Mokytoja (IUG) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Vaiva Bukavičienė Psichologė Psichologė
9 Aistė Čepulienė Mokytoja Dailės vyresn. mokytoja, technologijų mokytoja
10 Regina Damanskienė Mokytoja Matematikos vyresn. mokytoja
11 Rainolda Drungėlienė Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
12 Kristina Gotautienė Mokytoja Fizinio ugdymo vyresn. mokytoja
13 Snieguolė Gotautienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
14 Antanas Gricius Neformaliojo ugdymo mokytojas Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
15 Edita Gudeliauskienė Mokytoja Anglų klb. mokytoja metodininkė
16 Jūratė Kačinskienė Mokytoja (PUG) Pradinių klasių vyresn. mokytoja
17 Aidas Kalinčikas Mokytojas Muzikos mokytojas metodininkas
18 Lina Kasparienė Mokytoja (IUG) Pradinių klasių vyresn. mokytoja
19 Violeta Kučinskienė Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė, ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja
20 Estera Matulevičienė Mokytoja Geografijos mokytoja metodininkė
21 Vytautas Mažulis Mokytojas Technologijų vyresn. mokytojas
22 Eglė Miklušė Logopedė-specialioji pedagogė Logopedė-specialioji pedagogė (vaiko priežiūros atostogos)
23 Rasa Nausėdienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
24 Paulina Paliukienė Mokytoja Anglų klb. mokytoja
25 Oresta Petrulaitienė Mokytoja Pradinių klasių  mokytoja metodininkė
26 Ligyta Pluščiauskienė Mokytoja Pradinių klasių  mokytoja metodininkė
27 Irena Pumputienė Mokytoja Lietuvių klb. mokytoja metodininkė
28 Loreta Račkauskienė Mokytoja Tikybos mokytoja metodininkė
29 Ilona Ramanauskienė Mokytoja Rusų klb. vyresn. mokytoja
30 Jurgita Ričkuvienė Mokytoja Vokiečių klb. vyresn. mokytoja
31 Arūnas Romanovas Mokytojas Informacinių technologijų vyresn. mokytojas
32 Rasa Sapragonienė Logopedė-specialioji pedagogė Vyresn. logopedė-specialioji pedagogė
33 Rasma Turauskienė Mokytoja Fizikos vyresn. mokytoja
34 ​Urtė Vaigauskienė  Mokytoja Šokio mokytoja
35 ​Virginija Valančauskienė  Mokytoja  Biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresn. mokytoja 
36 Vanda Žutautienė   Mokytoja  Matematikos vyresn. mokytoja

Muzikos skyriaus mokytojai


Eil.Nr. Vardas, pavardė Ugdymo programos Kvalifikacija
1 Diana Astrauskienė Smuikas, fortepijonas, solinis dainavimas, ankstyvasis meninis ugdymas, išplėstinis meninis ugdymas Muzikos mokytoja metodininkė
2 Aidas Kalinčikas Fleita, muzikos istorija, mėgėjų meninis ugdymas Muzikos mokytojas metodininkas
3 Vitalija Riškuvienė, muzikos skyriaus vedėja Chorinis dainavimas, jaunučių choras, fortepijonas, mėgėjų meninis ugdymas Muzikos vyresn. mokytoja
4 Ingrida Ručinskienė Solinis dainavimas, solfedis, išplėstinis meninis ugdymas Muzikos vyresn. mokytoja