Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželio 18-ąją baigėsi mokslo metai gimnazijoje. Ta proga buvo  iškilmingai nuleista Lietuvos respublikos vėliava, įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Šventės svečias Tautvilas Putvis įteikė piniginį prizą geriausiai besimokančiam gimnazijos mokiniui Lukui Šiušei III kl., bei piniginį prizą aktyviausiai šaulei – Gabijai Jankauskaitei II kl.

Skaityti daugiau

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką....

Skaityti daugiau

„Jaunimas gali“

Birželio 11d. gimnazijos „Jaunimas gali“ komandos nariai su trenere Kristina Gotautiene vyko į žygį. Aplankė Vainagių piliakalnį bei pažintinį taką ir sugrįžo į Šaukėnus. Šio žygio tikslas buvo susitikti, pabendrauti ir uždaryti 2020/2021 m.m. sezoną. Mokiniai buvo pasiilgę vieni kitų, žygiuojant netilo kalbos, labai noriai atliko įvairias veiklas bei žaidė...

Skaityti daugiau

„Nuo sporto iki E-sporto“

Patyriminio ugdymo grupės „Nuo sporto iki E-sporto“ susipažino su įvairiomis mobiliomis aplikacijomis skatinančiomis fizinį aktyvumą. Mobiliųjų aplikacijų pagalba dalyvavo žygyje ir aplankė savo gyvenamoje vietoje esančius objektus bei analizavo įveiktą maršrutą. Taip pat dalyvavo projekte „Ieškok, kurk, judėk“. Naudodamiesi įrankiu „Google žemė“ sukūrė projektą „5 Lietuvos stadionai“, mob. aplikacijų pagalba...

Skaityti daugiau

„Liaudies instrumentų – skudučių gamyba ir jų praktinis panaudojimas”

Patyriminio ugdymo grupės „Liaudies instrumentų – skudučių gamyba ir jų praktinis panaudojimas” mokiniai klausėsi pranešimų, stebėjo mokomąją medžiagą bei filmus, ieškojo, rinko ir dėliojo informaciją skaidrėse, sprendė užduotis, galvosūkius, bei kryžiažodžius. Taip pat patys gaminosi muzikos instrumentus, mokėsi jais išgauti garsus, atliko trumpą nesudėtingą muzikos kūrinėlį . Projektui vadovavo mokytojai:...

Skaityti daugiau

„Mano gyvenamoji vietovė praeityje ir dabar“

Patyriminio ugdymo „Mano gyvenamoji vietovė praeityje ir dabar“ grupės nariai rinkome medžiagą apie savo vietovės svarbiausius istorinius įvykius, kultūros ir istorijos paminklus, žymius žmones. Medžiagos ieškojome senuosiuose albumuose, seniai užmirštuose daiktuose, kalbinome savo artimuosius, mokėmės senovinių žaidimų. Sužinojome labai daug naudingų savo aplinkoje dalykų. Į viską pažiūrėjome kitomis akimis. Buvo...

Skaityti daugiau

Patyriminis ugdymas

Patyriminio ugdymo grupės „Gamtiniai indikatoriai“ mokiniai ruošė gamtinio indikatoriaus – raudonojo kopūsto- sultis ir naudojo jas šarmams ir rūgštims nustatyti. Nustatė savo aplinkos oro kokybę pagal bioindikatorines kerpių rūšis, stebėjo oro užterštumą žiedadulkėmis, palygino Šaukėnų tvenkinio ir Juodlės ežero vandens kokybę pagal atpažintas bioindikatorines rūšis.

Skaityti daugiau