Žiemos sporto šventė su šauliais

“Stiprink ne tik valią, bet ir kūną – ne veltui šie žodžiai skambėjo Šaulių sąjungos įkūrėjo lūpose, ne veltui jais ir šiandien vadovaujasi ir šauliai”.

Puiki žiemos sporto šventė su šauliais. Tariame didelį ačiū gen. P. Plechaviciaus šaulių 6-ąjai rinktinei už suorganizuotą šventę ir gimnazijos šauliams už pagalbą ir ryžtą būnant skyrių vadais ir vedant į priekį visus gimnazijos mokinius atliekant kliūčių ruožą 🇱🇹🥳✅

Fotografas: šaulys Ignas Vaičiulis
Būrio vadė: Paulina Paliukienė