SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 14 D. ĮSAKYMAS NR. A-990 „DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“