Sveikiname!

I kl. mokinys Ignas Vaičiulis aktyvus įvairių rajoninių ir respublikinių konkursų dalyvis. Šį kartą atskriejo padėka iš Viniaus, iš Signatarų namų.