Mokslo metų pradžios šventė gimnazijoje

Rugsėjo 2-ąją į Šaukėnų gimnaziją skubėjo dideli ir maži, suaugę ir vaikai – mokyklinis varpelis vėl paskelbė mokslo metų pradžią. Šventė prasidėjo gimnazijos kieme. Renginį poezijos posmais pradėjo aštuntokės R. Alasauskaitė ir E. Milkintaitė, o sėkmės nuo pat pirmosios mokslo metų dienos linkėjo renginio vedėjai M. Vinkler ir K. Valčiukaitė. Valstybinę ir mokyklos vėliavas pakelti buvo pakviesta geriausia gimnazijos šaulė U. Tamoševičiūtė bei rajoninių olimpiadų prizininkas K. Lavickas. Gimnazijos direktorė R. Andrulienė sveikino gimnazijos bendruomenę ir pristatė naujus mokytojus. Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys K. Bilius įteikė Mero dovanėles pirmokams- knygeles, o gimnazijai- Lietuvos valstybinę vėliavą. Šventėje dalyvavęs Šaukėnų seniūnas A. Šukys dovanojo gimnazijos bendruomenei miestelio vėliavą bei dėkojo mokytojai V. Abrutienei už pagalbą organizuojant Šaukėnų 520 metų jubiliejų. Visus šventės dalyvius sveikino Tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja R. Šatienė bei Mokinių komiteto pirmininkas K. Merkelis. Gimnazijos pirmokėliams bei abiturientams ši šventė buvo ypač svarbi: pirmokėlių laukia ilga kelionė po mokslo šalį, o abiturientams šis rugsėjis paskutinis. Tad pasibaigus šventei pirmokėliai, lydimi abiturientų, išskubėjo į klasę, o tuomet į klases buvo sukviesti visi šventės dalyviai.

Mokytoja L. Brajinskienė