Integruota istorijos, pilietinio ir ugdymo karjeros pamoka „Tarnauju Lietuvai“

Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.
Todėl gimnazijoje, minint atkurtos Lietuvos kariuomenės 101-ąsias metines, įvyko 8- IV kl. istorijos, pilietiškumo ir ugdymo karjeros integruota pamoka „Tarnauju Lietuvai“. Joje dalyvavo ir savo patirtimi pasidalijo buvę gimnazijos mokiniai, dabar kariškiai E. Tumas – ,,Dragūnų” bataliono IV pėstininkų kuopos I pėstininkų būrio II skyriaus vadas vyresnysis eilinis ir
P. Budrys- 4-osios oro gynybos baterijos „Perkūnas“ vadas.
Violeta Kučinskienė, Rainolda Drungėlienė