Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželio 18-ąją baigėsi mokslo metai gimnazijoje. Ta proga buvo  iškilmingai nuleista Lietuvos respublikos vėliava, įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Šventės svečias Tautvilas Putvis įteikė piniginį prizą geriausiai besimokančiam gimnazijos mokiniui Lukui Šiušei III kl., bei piniginį prizą aktyviausiai šaulei – Gabijai Jankauskaitei II kl.