Mokslinė konferecija „Sename dvare, arba įstabus Šatrijos Raganos pasaulis“

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos  III ir ir IV  klasių moksleiviai drauge su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis L. Brajinskiene ir I. Pumputiene vyko į Užvenčio kraštotyros muziejuje surengtą mokslinę konferenciją „Sename dvare, arba įstabus Šatrijos Raganos pasaulis”. Šis renginys skirtas Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos 145 – osios gimimo metinėms bei apysakos ,,Sename dvare” pirmojo leidimo 100 – ajam jubiliejui paminėti. Turiningoje ir įdomioje konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai iš visos Lietuvos.

Konferencija prasidėjo muzikine instaliacija, skirta Marijai Pečkauskaitei – Šatrijos Raganai „Toks jausmas, tartum važiuočiau namo“ (smuikininkė Lora Kmieliauskaitė, violančelininkas Arnas Kmieliauskas). Pirmoji konferencijos pranešėja – Brigita Speičytė, Vilniaus universiteto profesorė, hum. m. dr. (pranešimo tema: ,,Atminties figūros Šatrijos Raganos ,,Sename dvare”) aptarė pagrindines apysakoje sukurtas atminties figūras, jų reikšmes, „gražiosios epochos” vaizdinį kūrinyje. Roma Bončkutė, Klaipėdos universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, hum. m. dr. (pranešimo tema: „Ritmas Šatrijos Raganos kūryboje”) atskleidė daukantiškąsias prasmes ir Simonui Daukantui būdingos leksikos, turinio lygmens elementus Šatrijos Raganos kūryboje. Eglė Keturakienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto docentė, hum. m. dr. (pranešimo tema: ,,Modernizmo literatūrinė savimonė Šatrijos Raganos ,,Sename dvare”) akcentavo modernizmo apraiškas Šatrijos Raganos apysakoje ,,Sename dvare”, esamojo laiko kompozicinę svarbą, intertekstų gausą kūrinyje, žyminčią kūrėjos erudiciją, aristokratinį, estetinį skonį ir atvirumą europinei kultūrai. Ramunė Bleizgienė, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr. (pranešimo tema: ,,Šatrijos Raganos ,,Viktutė” vieta ir reikšmė’’) išsamiai pristatė 2020 metais atsiradusį ,,Viktutės’’ rankraštį: kūrinio siužetą, problematiką, idėjas bei pagrindines vertybes. Paskutinysis konferencijos pranešėjas ir renginio moderatorius Marijus Šidlauskas, Klaipėdos universiteto docentas, hum. m. dr. (pranešimo tema: ,,Šatrijos Ragana ir mes” ) atskleidė Šatrijos Raganos kūrybos aktualumą šių dienų visuomenei, akcentavo, jog brandžiausia rašytojos apysaka ,,Sename dvare” gali reikšmingai atliepti kiekvieno iš mūsų rūpesčius bei lūkesčius, kūrinys gali suteikti atsakymus į egzistencinius klausimus, net pagelbėti  sprendžiant gyvenimiškąsias dilemas.

Moksleiviai  džiaugėsi galėdami patirti tą visus konferencijos dalyvius sujungusią išskirtinę giją – intymų prieraišumą Šatrijos Raganos asmenybei ir kūrybai, galimybę susimąstyti apie praeito laiko svarbą, pasidalinti įžvalgomis apie šios neeilinės XIX a. pab. – XX a. pr. rašytojos būtį ir nuveiktus prasmingus darbus. Ši konferencija, be abejo, įkvėpė kitomis akimis pažvelgti į rašytojos apysaką ,,Sename dvare”, įvertinti Šatrijos Raganos kūrinių savitumą. Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana buvo itin jautri, rūpestinga, nepaprastai šviesi asmenybė, tad subtilumu ir nuoširdumu išsiskyrė ši rašytojai skirta konferencija. Supratome, jog tądien prasmingos buvo ne tik nesibaigiančios bendraminčių diskusijos, nuoširdūs pašnekesiai, bet ir iškalbingas kiekvieno iš dalyvių sielų bendravimas – tai patvirtina Šatrijos Raganos kadaise pasakyti žodžiai: ,,Tėra tik viena absoliuti vertybė – žmogaus siela.”

Rusnė Alasauskaitė, III G klasės mokinė
Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazija