Maironio takais

Spalio 20 dieną vyko bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių konferencija ,,Raseinių krašto kūrėjai: Maironio takais”, skirta paminėti 160- ąsias poeto Jono Mačiulio- Maironio gimimo metines. Šis renginys organizuotas ypatingoje vietoje- Maironio tėviškėje, Bernotuose. Į konferenciją susirinko gausus būrys moksleivių, neabejingų iškilaus poeto kūrybai ir norinčių dalintis prasmingomis mintimis apie mūsų tautos dainių. Viena iš konferencijos pranešėjų buvo ir Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijos III G klasės mokinė Rusnė Alasauskaitė. Moksleivė itin šiltai pristatė pranešimą tema ,,Tėviškės įtaka Maironio asmenybės formavimuisi ir kūrybai”. Šį pranešimą mokinei padėjo rengti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Pumputienė. Džiaugiamės, jog ši konferencija suteikė galimybę pabūti bendraminčių ratelyje ir bendrauti ne vien tik žodžiais, bet ir širdimis, pripildytomis meilės žymiausiam Romantizmo epochos poetui Maironiui.

Rusnė Alasauskaitė, III G klasės mokinė