„Liaudies instrumentų – skudučių gamyba ir jų praktinis panaudojimas”

Patyriminio ugdymo grupės „Liaudies instrumentų – skudučių gamyba ir jų praktinis panaudojimas” mokiniai klausėsi pranešimų, stebėjo mokomąją medžiagą bei filmus, ieškojo, rinko ir dėliojo informaciją skaidrėse, sprendė užduotis, galvosūkius, bei kryžiažodžius. Taip pat patys gaminosi muzikos instrumentus, mokėsi jais išgauti garsus, atliko trumpą nesudėtingą muzikos kūrinėlį .

Projektui vadovavo mokytojai: Diana Astrauskienė, Vytautas Mažulis, Aidas Kalinčikas.

Liaudies instrumentų – skudučių gamyba ir jų praktinis panaudojimas” vaizdo įrašas